Vanliga frågor

Hur går en företagsförsäljning till?

Först och främst, det viktigaste för oss är att förstå ägarnas mål och vad ni önskar att få ut av affären. Med vår expertis och erfarenhet kan vi förklara vad en köpare kräver och detta gör vi redan i ett tidigt stadie.

Sedan ser vi över värdet av ditt företag och vad som styr det. Vi tittar bland annat på kassaflöde, rörelsekapitalbindning och andra justeringar i balans och resultatrapporten. Detta gör vi för att kunna identifiera konkreta sätt att höja värdet på bolaget. Det ställs i en jämförandekontext mot likvärdiga företagsförsäljningar, vilket gör att vi kan ta fram en estimerad värdering av ditt bolag. Resultatet skapar en mer tillförlitlig förståelse för hur ditt företag värderas och vad du kan förvänta dig för köpeskilling vid en försäljning.

Därefter genomför vi en företagsbesiktning, en så kallad due diligence, för att undersöka vad för typ av justeringar som behöver göras inom bolaget inför en försäljning. Besiktningen utförs för att minimera riskerna och göra bolaget så attraktivt som möjligt för en köpare. All information som framtida köpare kan tänkas behöva kontrolleras. Målet är att affären känns trygg för båda parter.

Nästa steg är en legal granskning. Det görs för att hitta luckor i avtalen som bör åtgärdas innan företaget byter ägare. Det kan till exempel handla om anställningar, samarbeten, kunder, hyra och leverantörer. Allt för att hitta faktorer som annars kan sätta onödiga käppar i hjulen senare i säljprocessen.

När det här är klart skapar vi en handlingsplan som gör företaget redo för försäljning. Allt samlas i vårt digitala verktyg Mates, där vi skapar en checklista som ger oss möjlighet att identifiera och reducera eventuella risker, samt tid att åtgärda dem. När en köpare genomför sin företagsbesiktning är vi väl förberedda och förhandlingsstarka, med svar på tal i eventuella diskussioner om att sänka köpeskillingen. Därefter fortsätter vi att stötta dig hela vägen till exit. Om vi lyckas med affären har vi skapat ett långsiktigt förtroende som håller i flera år.

Hur värderar ni företaget

Som underlag för våra värderingar gör vi en analys av verksamheten och utgår från bolagets finansiella historik och framtida potential. Utifrån det kan vi göra en objektiv och verklighetsbaserad värdering. Vår rapport ger även ett bra underlag för framtida prognos -och budgetarbete.
Läs mer om företagsvärdering här

Hur lång tid tar det att sälja företaget med Corptrade?

Det beror på från fall till fall. Vår process går ut på noggranna förberedelser för att det ska bli en smidig
försäljningsprocess och att du ska få de bästa förutsättningarna för ett ökat transaktionsvärde. För att
kunna genomföra det på bästa sätt brukar vi uppskatta att arbetet tar ungefär fyra till sex månader.
Kontakta oss här

Hur går ett förvärv till?

Inför ett förvärv går vi tillsammans igenom vad ni som köpare vill uppnå och varför, det vill säga era förvärvskriterier. Efter det kan vi börja leta efter lämpliga bolag, för att sedan utvärdera deras eventuella risker men också potentiella möjligheter. Genom värdering hjälper vi dig ta fram ett indikativt bud och skapa rätt förutsättningar för en bra affär som fungerar långsiktigt.
Läs mer om förtagsförvärv här

Vi har ett generationsskifte på gång, vad är viktigt att tänka på?

Ett ägarskifte är en tidskrävande process. Därför underlättar det att ha någon nära till hands som projektleder på ett strukturerat sätt. Vi kan stötta dig och den nya generationen hela vägen från planering till själva överlåtelsen. Målsättningen är att det blir business as usual med fortsatt goda relationer inom familjen.

Företagsförsäljning på
dina villkor. Helt enkelt.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg

Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg