KUNDCASE

Perspektiv
utifrån

Corptrade har varit involverad i mängd olika förvärv, ägarskiften och försäljningar. Lärt känna många företag och minst lika många personer. Här kan du läsa mer om våra kundprojekt.

 

Företagsförsäljning på
dina villkor. Helt enkelt.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg

Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg