Internationell organisation

XLNC – Global Professional Excellence

XLNC är ett nätverk av oberoende företag inom redovisning, juridik, och rådgivning från hela världen. Det ger Corptrade möjlighet att hitta köpare ur ett globalt perspektiv samt utbyta expertis och benchmarking världen över.

Som en självständig medlem av XLNC, en global allians av internationella redovisnings-, konsult- och advokatbyråer, kan vårt bolag leverera bästa möjliga rådgivning i global skala. Genom XLNC har vi tillgång till experter runt om i världen som kan ge råd om lokala bestämmelser, efterlevnad och go-to-market-strategier.

XLNC:s breda internationella närvaro öppnar en port till den globala marknaden för både oss och våra kunder. Genom vårt XLNC-medlemskap har vi tillgång till högkvalitativa företag i nästan alla större finansiella och kommersiella sammanhang över hela världen. Detta gäller oavsett om du letar efter affärsmöjligheter utanför nationella gränser, eller behöver internationellt stöd utöver tjänster på din hemmamarknad. Vi är här för att hjälpa och stödja din framgång vart ditt företag än tar dig. För mer information, besök www.XLNC.com

Om XLNC - Friskrivningsklausul
XLNC är en global allians av oberoende professionella företag. XLNC, ett företag bildat i enlighet med schweiziska lagar, fungerar enbart som en administrativ resurs för alliansen och tillhandahåller därför inga juridiska, revisions- eller andra professionella tjänster av något slag till tredje part.
Sådana tjänster tillhandahålls enbart av XLNC-medlemsföretag i sina respektive geografiska områden. XLNC och dess medlemsföretag är lagliga och separata enheter. Dessa enheter är inte och ska inte tolkas som att de står i förhållande till ett moderföretag, ett dotterbolag, en partner, joint venture, agent eller ett nätverk. Inget medlemsföretag i XLNC har någon auktoritet (faktisk, uppenbar, underförstådd eller på annat sätt) att förplikta eller binda XLNC eller något annat XLNC-medlemsföretag på något sätt, likaså, och inte heller har XLNC någon sådan behörighet att förplikta eller binda någon medlem. Alla XLNC-medlemmar är oberoende företag, som sådana utför de alla sina tjänster helt för egen räkning (inklusive nytta och risk), utan inblandning av XLNC och/eller andra XLNC medlemsföretag.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×