TJÄNSTER > FÖRETAGSFÖRSÄLJNING > FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

En tydligare process

 

Vi gillar att göra det enkelt. Och tydligt. Därför är vi måna om att hela tiden involvera dig i processen. Oavsett om du är säljare eller köpare ska du veta vad som händer – och varför.

 

Försäljningsprocessens fem steg

 

 

1. Indikativ värdering

När vi påbörjar en företagsförsäljning börjar vi alltid med att titta på bolagets värde och vad det är som påverkar värdet, exempelvis kassaflöde och rörelsekapitalbindning. Vad kan vi göra rent siffermässigt för att höja företagets värde? Företaget provtrycks för att se om det håller för en försäljning i en så kallad företagsbesiktning. Vilka röda flaggor kommer upp?

2. Företagsbesiktning (Due diligence)

Att vara väl förberedd och göra transaktionen mellan säljare och köpare smidig och ger mervärde för alla inblandade parter. Därför lägger vi ner mycket tid på att göra en företagsbesiktning. Det handlar i grund och botten om att ha ordning och reda på företaget och kunna vara transparent med rätt information och underlag – något som i sin tur ofta genererar ett högt värde.

3. Legal granskning

En jurist tittar på luckor och avvikelser som kan skapa bekymmer vid en försäljning. Anställningsavtal, samarbetsavtal, kundavtal, hyresavtal och leverantörsavtal – alla typer av avtal och dokumentation granskas för att hitta luckor och avvikelser som bör åtgärdas innan ägarskiftet tar vid.

4. Målsättning

Vad vill du uppnå med företagstransaktionen? Vi tittar på hur intäkter och lönsamhet säkerställs, och för att skapa samsyn kartlägger vi samtliga mål från båda parter. När företag och ägare är redo kontaktas lämpliga köpare. Sekretessåtagande skrivs med varje part som får information om bolaget. Förhandling inleds med intresserade parter.

5. Handlingsplan och försäljning

Allt underlag samlas ihop i Mates, vårt digitala mötesrum som båda parter får tillgång till. Vi skapar en handlingsplan, identifierar potentiella köpare och inleder förhandling. Målet är att kunna välja ut en köpare som inte bara betalar bra utan också känns bäst utifrån vad de står för och vad de vill med företaget. Resultatet av att sälja företaget ska vara enligt den plan som vi tillsammans satt upp från början.

"Corptrade vid min sida har inneburit en trygghet för mig, att ha sålt mitt företag till rätt person och för rätt pris."

Martin Olofsson, tidigare majoritetsägare, Tumleheds Bygg

Företagsförsäljning på
dina villkor. Helt enkelt.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg

Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg