TJÄNSTER > FÖRETAGSVÄRDERING

Hur mycket är företaget värt?

Vill du veta marknadsvärdet på ditt företag, eller på det företag du vill köpa? Vi hjälper dig med ett komplett beslutsunderlag och en korrekt värdering
– oavsett bransch, storlek och anledning.

 

Förarbete som skapar
rätt förutsättningar

En indikativ värdeberäkning är en effektiv metod för dig som behöver veta marknadsvärdet av ditt företag. Värderingen utgår från en omfattande analys av verksamheten, finansiell historik samt finansiell framtid. Analysen sätts i en Jämförandekontext mot likvärdiga företagsförsäljningar, vilket gör att vi kan uppskatta värdet av din verksamhet med stor precision. Resultatet skapar en större och mer tillförlitlig förståelse för hur ditt företag värderas samt vad du kan förvänta dig vid en försäljning. Utöver ett bolags värde i kronor presenterar vi även det som styr och påverkar värdet. Exempelvis kassaflöde, nettoskuld och tillväxtprognos. Det ger bra underlag till det egna arbetet med budget och resultatprognos, men visar även hur ägarstrukturen är uppbyggd.

Förarbete som skapar
rätt förutsättningar

En indikativ värdeberäkning är en effektiv metod för dig som behöver veta marknadsvärdet av ditt företag. Värderingen utgår från en omfattande analys av verksamheten, finansiell historik samt finansiell framtid. Analysen sätts i en Jämförandekontext mot likvärdiga företagsförsäljningar, vilket gör att vi kan uppskatta värdet av din verksamhet med stor precision. Resultatet skapar en större och mer tillförlitlig förståelse för hur ditt företag värderas samt vad du kan förvänta dig vid en försäljning. Utöver ett bolags värde i kronor presenterar vi även det som styr och påverkar värdet. Exempelvis kassaflöde, nettoskuld och tillväxtprognos. Det ger bra underlag till det egna arbetet med budget och resultatprognos, men visar även hur ägarstrukturen är uppbyggd.

Trygghet för köparen

Med hjälp av teoretiska modeller och praktisk erfarenhet från genomförda och likvärdiga transaktioner kan vi göra en objektiv värdering av ditt företag. Potentiella köpare kommer att granska företagets ekonomiska rapporter, finanser och framför allt vinstmarginalerna. Att kunna uppvisa en stabil och ökande lönsamhet över tid skapar värde och ger trygghet för köparen. En ökning i omsättningen behöver nödvändigtvis inte alltid leda till att företaget ökar i värde. Vid en omsättningsökning, där kassaflöden i för stor omfattning binds upp i rörelsekapital, kan ökningen istället leda till ett lägre värde på företaget. Därför är det viktigt att i god tid strukturera och förbereda all rapportering och finansiella data. Förutsättningarna ska vara optimala när själva försäljningsprocessen startar.

 

Trygghet för köparen

Med hjälp av teoretiska modeller och praktisk erfarenhet från genomförda och likvärdiga transaktioner kan vi göra en objektiv värdering av ditt företag. Potentiella köpare kommer att granska företagets ekonomiska rapporter, finanser och framför allt vinstmarginalerna. Att kunna uppvisa en stabil och ökande lönsamhet över tid skapar värde och ger trygghet för köparen. En ökning i omsättningen behöver nödvändigtvis inte alltid leda till att företaget ökar i värde. Vid en omsättningsökning, där kassaflöden i för stor omfattning binds upp i rörelsekapital, kan ökningen istället leda till ett lägre värde på företaget. Därför är det viktigt att i god tid strukturera och förbereda all rapportering och finansiella data. Förutsättningarna ska vara optimala när själva försäljningsprocessen startar.

 

Företagets värde
är en färskvara

Vår spetskompetens inom rådgivning är formad av otaliga företagsaffärer, dagligen hjälper vi företagsledare inför känsliga affärsbeslut.

Vi är vana att hantera beslutsstöd och värdering för företag i alla storlekar och de flesta branscher. Tänk på att företagets värde är en färskvara och kan skifta över tid, det är därför viktigt att den uppdateras med jämna mellanrum (vanligtvis är en företagsvärdering aktuell i ungefär ett kvartal).

 

”Vi vill fortsätta driva företaget som vi gör och hitta en köpare som låter oss göra det, men som har lite muskler att utveckla det.”

Dan-Arvid Mattson, grundare och före detta VD,
Västkustens Brygg & Transport AB

En företagsvärdering
är viktig för att:

  • Känna till ditt företags nuläge
  • Utvärdera ditt företag i jämförelse med konkurrenter
  • Ge underlag för generationsskiften
  • Säkerställa att du säljer företaget till rätt pris
  • Se till att du inte betalar för mycket när du köper ett företag

 

Exempel på
värderingssituationer:

  • Utköp eller intag av delägare
  • Köp eller försäljningar av företag
  • Generationsskiften
  • Skattemässiga skäl
  • Tvister (skilsmässa)

 

Har du några
frågor eller bara
lust att träffas?

Ännu inte helt övertygad?

Träffa våra kunder och lyssna på vad de har att säga om vårt samarbete.

Företagsförsäljning på
dina villkor. Helt enkelt.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg

Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg