TJÄNSTER > FÖRETAGSFÖRVÄRV

Vår ambition?
Att förverkliga din.

Att förstå målföretaget är en grundförutsättning för en lyckad affär. Tillsammans uppnår vi bästa möjliga utgång av din förvärvsprocess.

 

kille i grå t-shirt och tatueringar

Färre risker och större möjligheter

Vi har bred kompetens för att göra en djupgående företagsbesiktning och legal granskning och kan därför upptäcka olika sorters fel och avvikelser innan en köpare tas in i processen. En företagsförmedling gör det alltså enklare att upptäcka och åtgärda fel och brister i förväg, för att undvika diskussioner om att exempelvis sänka köpeskillingen. Vi är vana att hantera alla komplexa frågor och agerar bollplank såväl som strategisk rådgivare.

 

Färre risker och större möjligheter

Vi hjälper dig identifiera, undersöka och bearbeta information för att hitta potentiella risker och möjligheter med din affär. För att få en pålitlig uppskattning av det marknadsmässiga värdet av det bolag du vill köpa börjar vi med att granska verksamheten noga – från historik till prognostiserad framtid. Därefter ser vi till att utforma ett indikativt bud med rätt köpeskillingsmekanismer, antaganden och villkor. Allt det som behövs för att skapa rätt förutsättningar för affären.

 

Din framtida exit

Att köpa eller sälja ett företag är något som inom Corporate Finance brukar falla in under Mergers & Acquisitions, och det är en komplex process som kräver sin tid. Vi arbetar efter en enkel devis; ju färre kockar, desto bättre resultat. För att företagstransaktionen inför ett förvärv ska bli så lyckad som möjligt ser vi till att involvera rätt person vid rätt tillfälle – samtidigt som du kontinuerligt får förslag på lämpliga åtgärder.

 

”Corptrade tog hand om alla avtal, lyfte ut det viktiga och förklarade det på ett sätt som vi förstår.”

Martin Parnmo, VD Grundia

Har du
ambitionen att
växa och förstärka
din verksamhet?

Ännu inte helt övertygad?

Träffa våra kunder och lyssna på vad de har att säga om vårt samarbete.

Företagsförsäljning på
dina villkor. Helt enkelt.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg

Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg