FÖRETAGSFÖRMEDLING

För dig och ditt bolags bästa

Om du funderar på att sälja ditt företag eller genomföra ett företagsförvärv kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivande företagsförmedling. Vi agerar rådgivare och projektledare vid försäljning, förvärv eller ägarskifte för företag i olika branscher. En företagsförsäljning kan vara en händelse som bara inträffar en gång i ett yrkesliv, därför ser vi till att göra det så smidigt och lönsamt som möjligt för dig.

Vill du expandera din verksamhet?

För dig som vill se din verksamhet växa finns det goda skäl att undersöka möjligheterna med ett företagsköp. Att få ett bolag att expandera organiskt är ofta en tids- och energikrävande process. Genom att köpa ett etablerat företag kan du få ett försprång med redan inarbetande kunder och satt affärsplan, på så vis blir expansionsfasen kortare.

Är du intresserad av att köpa ett företag finns det två vägar att gå:

 • Köpa aktier i bolaget som du är intresserad av, en så kallad aktieöverlåtelse.
 • Köpa själva innehållet i företaget, det vill säga inkråmet.

Vill du expandera din verksamhet?

För dig som vill se din verksamhet växa finns det goda skäl att undersöka möjligheterna med ett företagsköp. Att få ett bolag att expandera organiskt är ofta en tids- och energikrävande process. Genom att köpa ett etablerat företag kan du få ett försprång med redan inarbetande kunder och satt affärsplan, på så vis blir expansionsfasen kortare.

Är du intresserad av att köpa ett företag finns det två vägar att gå:

 • Köpa aktier i bolaget som du är intresserad av, en så kallad aktieöverlåtelse.
 • Köpa själva innehållet i företaget, det vill säga inkråmet.

Vill du se över möjligheterna
med en företagsförsäljning?

 

 • För dig som är nyfiken på att sälja ditt bolag finns det ett par nyckelfaktorer som är bra att ta hänsyn till.
 • Hitta rätt köpare för din verksamhet. För att lyckas med detta krävs en god omvärldsanalys och gedigen research. Förstå hur marknaden ser ut och hitta ett målföretag som känns bra för båda parter.
 • Värdera ditt bolag och undersök vilka eventuella brister som finns i verksamheten idag. För att lyckas få ut maximal utdelning måste alla avvikelser vara korrigerade och avtal grundligt kontrollerade.
 • Ta hjälp från någon som är van vid att arbeta med Corporate Finance. Med oss som rådgivande företagsförmedlare ser vi till att alla avtalsfrågor är kontrollerade så att transaktionsprocessen blir smidig och trygg för båda parter. Med rätt vägledning under hela resans gång kommer du nå ditt mål snabbare.
sågar med såg

Se över möjligheterna
med en företags-försäljning

För dig som är nyfiken på att sälja ditt bolag finns det ett par nyckelfaktorer som är bra att ta hänsyn till.

 • Hitta rätt köpare för din verksamhet. För att lyckas med detta krävs en god omvärldsanalys och gedigen research. Förstå hur marknaden ser ut och hitta ett målföretag som känns bra för båda parter.
 • Värdera ditt bolag och undersök vilka eventuella brister som finns i verksamheten idag. För att lyckas få ut maximal utdelning måste alla avvikelser vara korrigerade och avtal grundligt kontrollerade.
 • Ta hjälp från någon som är van vid att arbeta med Corporate Finance. Med oss som rådgivande företagsförmedlare ser vi till att alla avtalsfrågor är kontrollerade så att transaktionsprocessen blir smidig och trygg för båda parter. Med rätt vägledning under hela resans gång kommer du nå ditt mål snabbare.

Från idé till påskrivet avtal

Att sälja sitt företag kan kännas både spännande och skrämmande. Med vår erfarenhet är du i trygga händer från första möte till påskrivet avtal. Försäljningsprocessen blir smidigare och går snabbare, mycket tack vare vårt digitala verktyg Mates som gör det lätt för en kommande köpare att granska företaget. Målet är att förbereda både dig, köparen och företaget inför förvärvet. Och att se till att du får ut mesta möjliga från affären.

Från idé till påskrivet avtal

Att sälja sitt företag kan kännas både spännande och skrämmande. Med vår erfarenhet är du i trygga händer från första möte till påskrivet avtal. Försäljningsprocessen blir smidigare och går snabbare, mycket tack vare vårt digitala verktyg Mates som gör det lätt för en kommande köpare att granska företaget. Målet är att förbereda både dig, köparen och företaget inför förvärvet. Och att se till att du får ut mesta möjliga från affären.

Rådgivare och bollplank

Vi har bred kompetens för att göra en djupgående företagsbesiktning och legal granskning och kan därför upptäcka olika sorters fel och avvikelser innan en köpare tas in i processen. En företagsförmedling gör det alltså enklare att upptäcka och åtgärda fel och brister i förväg, för att undvika diskussioner om att exempelvis sänka köpeskillingen. Vi är vana att hantera alla komplexa frågor och agerar bollplank såväl som strategisk rådgivare.

 

kille i grå t-shirt och tatueringar

Rådgivare och bollplank

Vi har bred kompetens för att göra en djupgående företagsbesiktning och legal granskning och kan därför upptäcka olika sorters fel och avvikelser innan en köpare tas in i processen. En företagsförmedling gör det alltså enklare att upptäcka och åtgärda fel och brister i förväg, för att undvika diskussioner om att exempelvis sänka köpeskillingen. Vi är vana att hantera alla komplexa frågor och agerar bollplank såväl som strategisk rådgivare.

 

Vanliga frågor

Hur går en företagsförsäljning till?

Först och främst, det viktigaste för oss är att förstå ägarnas mål och vad ni önskar att få ut av affären. Med vår expertis och erfarenhet kan vi förklara vad en köpare kräver och detta gör vi redan i ett tidigt stadie.

Sedan ser vi över värdet av ditt företag och vad som styr det. Vi tittar bland annat på kassaflöde, rörelsekapitalbindning och andra justeringar i balans och resultatrapporten. Detta gör vi för att kunna identifiera konkreta sätt att höja värdet på bolaget. Det ställs i en jämförandekontext mot likvärdiga företagsförsäljningar, vilket gör att vi kan ta fram en estimerad värdering av ditt bolag. Resultatet skapar en mer tillförlitlig förståelse för hur ditt företag värderas och vad du kan förvänta dig för köpeskilling vid en försäljning.

Därefter genomför vi en företagsbesiktning, en så kallad due diligence, för att undersöka vad för typ av justeringar som behöver göras inom bolaget inför en försäljning. Besiktningen utförs för att minimera riskerna och göra bolaget så attraktivt som möjligt för en köpare. All information som framtida köpare kan tänkas behöva kontrolleras. Målet är att affären känns trygg för båda parter.

Nästa steg är en legal granskning. Det görs för att hitta luckor i avtalen som bör åtgärdas innan företaget byter ägare. Det kan till exempel handla om anställningar, samarbeten, kunder, hyra och leverantörer. Allt för att hitta faktorer som annars kan sätta onödiga käppar i hjulen senare i säljprocessen.

När det här är klart skapar vi en handlingsplan som gör företaget redo för försäljning. Allt samlas i vårt digitala verktyg Mates, där vi skapar en checklista som ger oss möjlighet att identifiera och reducera eventuella risker, samt tid att åtgärda dem. När en köpare genomför sin företagsbesiktning är vi väl förberedda och förhandlingsstarka, med svar på tal i eventuella diskussioner om att sänka köpeskillingen. Därefter fortsätter vi att stötta dig hela vägen till exit. Om vi lyckas med affären har vi skapat ett långsiktigt förtroende som håller i flera år.

Hur värderar ni företaget

Som underlag för våra värderingar gör vi en analys av verksamheten och utgår från bolagets finansiella historik och framtida potential. Utifrån det kan vi göra en objektiv och verklighetsbaserad värdering. Vår rapport ger även ett bra underlag för framtida prognos -och budgetarbete.
Läs mer om företagsvärdering här

Hur lång tid tar det att sälja företaget med Corptrade?

Det beror på från fall till fall. Vår process går ut på noggranna förberedelser för att det ska bli en smidig
försäljningsprocess och att du ska få de bästa förutsättningarna för ett ökat transaktionsvärde. För att
kunna genomföra det på bästa sätt brukar vi uppskatta att arbetet tar ungefär fyra till sex månader.
Kontakta oss här

Hur går ett förvärv till?

Inför ett förvärv går vi tillsammans igenom vad ni som köpare vill uppnå och varför, det vill säga era förvärvskriterier. Efter det kan vi börja leta efter lämpliga bolag, för att sedan utvärdera deras eventuella risker men också potentiella möjligheter. Genom värdering hjälper vi dig ta fram ett indikativt bud och skapa rätt förutsättningar för en bra affär som fungerar långsiktigt.
Läs mer om förtagsförvärv här

Vi har ett generationsskifte på gång, vad är viktigt att tänka på?

Ett ägarskifte är en tidskrävande process. Därför underlättar det att ha någon nära till hands som projektleder på ett strukturerat sätt. Vi kan stötta dig och den nya generationen hela vägen från planering till själva överlåtelsen. Målsättningen är att det blir business as usual med fortsatt goda relationer inom familjen.

Är du nyfiken på vad
vi kan göra för just
ditt bolag?

Rådgivare och specialist
på ägarskiften.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Masthamnsgatan 3, 413 27 Göteborg

Masthamnsgatan 3, 413 27 Göteborg