Lyckade förvärv tar även hänsyn till timing på marknaden. I perioder med stark konjunkturuppgång och billigt kapital skapas ett tryck på marknaden som lätt driver upp transaktionsvärden. Lyckade förvärv från köparens perspektiv sker oftast istället under mindre heta marknadstrender, oftast också när företaget underpresterat till viss mån.

En företagstransaktion är en komplex och utdragen process som i många fall misslyckas någonstans på vägen. Vissa faktorer skapar större möjlighet att lyckas i både transaktionen och i att skapa större värden efter själva förvärvet. Vad borde då ett förvärvande företag fråga sig för att maximera chanserna för ett lyckat förvärv?

Passar förvärvet i den befintliga tillväxtstrategin?

Genom att öka omfattningen och ta hjälp av stordriftsfördelar kan företag få större tillgång till olika marknader samtidigt som de ökar varumärkeskännedomen. Även om skalfördelar skapar vinster i sig är tillväxten bäst i kombination med andra strategiska synergier. Det är därför viktigt att utvärdera visionen för företaget och se om förvärvet passar i den strategiska långsiktiga planen.

Ger förvärvet några tillgångar eller färdigheter som saknas i företaget idag?

En av de vanligaste anledningarna till att göra ett förvärv är just att genom förvärvet få tillgång till utrustning, teknologi, kunder, nyckelpersonal och andra tillgångar som är svåra eller dyra att utveckla organiskt själva.

Öppnas eller förbättras möjligheter att nå en ny marknad eller ett nytt produktsegment?

Konkurrens genom att försöka ta redan etablerade marknadsandelar hos konkurrenter ger ofta liten tillväxt till minskande marginaler. Förvärv på nya geografiska platser som på andra sätt hade varit svåra att nå, breddar och öppnar tillgången till nya marknader för verksamhetens produkter och tjänster. Likaså kan ett förvärv som ger tillgång till en komplementär produkt öka marknadsandelarna i den befintliga marknaden.

Kan det företaget förbättras genom befintliga resurser?

Kan det förvärvande företaget genom synergieffekter eller befintliga processer skapa förutsättningar för att öka marginalerna och förbättra konkurrenskraften på marknaden? Detta kan bland annat ske genom kostnadseffektivisering, reducerade finansiella kostnader och bättre förhandlingskraft gentemot leverantörer och kunder.

Läs mer här om att köpa aktiebolag!


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×