TJÄNSTER > DUE DILIGENCE

Arbetet innan ditt företags-
förvärv

Due diligence, eller företagsbesiktning som det också kallas, utförs för att minimera riskerna och säkrare kunna göra en värdebedömning av ett företag – inför ett förvärv. Hur ser potentialen ut? Finns det eventuella problemområden att ta hänsyn till? En grundlig due diligence ger svar på dina frågor.

 

Hur går det till?

En due diligence har inte någon fastställd standard – dess omfattning och utformning sätter vi ihop med berörda parter. Vanligtvis genomförs processen av ett konsortium bestående av utomstående rådgivare och interna resurser, oftast ägaren. Rådgivarna bidrar med kunskap om företagstransaktioner medan säljaren som känner sitt företag bäst bidrar med sin unika information.

 

Trygghet och
förtroende mellan
säljare och köpare

Inför ett potentiellt företagsförvärv går vi grundligt igenom finansiell information, legala dokument, skatterelaterade frågor och annan relevant information kring målföretaget. De analyser och slutsatser besiktningen mynnar ut i ger värdefull information vid förhandlingsbordet. Det underlättar för en lyckad transaktion och ökar möjligheterna för extern finansiering.

Alla avvikelser från det som är sagt eller tidigare presenterats får konsekvenser – exempelvis när företaget inte utvecklas enligt prognoser som köparna fått ta del av. Även små avvikelser påverkar beslut tagna i styrelser och finansiärernas kreditkommittéer.

 

Trygghet och
förtroende mellan
säljare och köpare

Inför ett potentiellt företagsförvärv går vi grundligt igenom finansiell information, legala dokument, skatterelaterade frågor och annan relevant information kring målföretaget. De analyser och slutsatser besiktningen mynnar ut i ger värdefull information vid förhandlingsbordet. Det underlättar för en lyckad transaktion och ökar möjligheterna för extern finansiering.

Alla avvikelser från det som är sagt eller tidigare presenterats får konsekvenser – exempelvis när företaget inte utvecklas enligt prognoser som köparna fått ta del av. Även små avvikelser påverkar beslut tagna i styrelser och finansiärernas kreditkommittéer.

 

CorptradeTech – kärnan i verksamheten

Vårt digitala verktyg gör det lätt för en kommande köpare att granska företaget. Med hjälp av CorptradeTech skapar vi en individuell checklista som bearbetas punkt för punkt, vilket ger oss möjlighet att identifiera och reducera eventuella risker, samt tid att åtgärda dem. När en köpare genomför sin företagsbesiktning kommer vi stå väl förberedda och förhandlingsstarka, med svar på tal i eventuella diskussioner om att sänka köpeskillingen.

Har du några
frågor eller bara
lust att träffas?

Ännu inte helt övertygad?

Träffa våra kunder och lyssna på vad de har att säga om vårt samarbete.

Rådgivare och specialist
på ägarskiften.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Masthamnsgatan 3, 413 27 Göteborg

Masthamnsgatan 3, 413 27 Göteborg