Viktiga förberedelser innan du säljer ditt företag

En av de mest givande aspekterna av att starta och driva företag är vetskapen att företaget i framtiden kan bli värt mycket pengar. I många fall lyckas ägaren skapa en verksamhet som blir attraktiv i en investerares ögon men det är långt ifrån en rak väg dit.


Med år av hårt arbete vill man som ägare få bra avkastning när företaget ska säljas. Med rätt åtgärder och noggranna förberedelser kan ägarna skapa de rätta förutsättningarna för en försäljning genom exitstrategi. Exitstrategin fokuserar på att hitta företagets förbättringspunkter samt styrkor. Genom att följa nedanstående råd ökar sannolikheten att företaget värderas högre samt skapar förutsättningar för en snabbare och smidigare exit:

Fokusera på och förbättra det som driver värde i verksamheten

När det väl är dags att sälja kommer potentiella köpare noggrant granska företagets finanser och framförallt vinstmarginalerna. Att uppvisa en stabil och ökande lönsamhet över tid skapar värde och ger trygghet för en köpare. Dokumenterad och därmed bevisad vinst i tidigare årsredovisningar eller i nuvarande årets bokföring är det bästa sättet att visa upp och skapa trygghet och därmed öka intresse hos köpare. Är resultat- och balansräkning rensade och periodiserade? Är alla kostnader hänförliga kärnverksamheten? Finns det tillgångar som inte används i kärnverksamheten? Är lagervärdet korrekt? Detta är alla frågor som behandlas i exitstrategin. 

En ökning i omsättningen behöver nödvändigtvis inte alltid leda till att företaget ökar i värde. Vid omsättningsökning där kassaflöden i för stor omfattning binds upp i rörelsekapital, kan ökningen istället leda till ett lägre värde på företaget. Det är därför av stor vikt att i god tid förbereda all finansiell data på ett genomtänkt sätt så att förutsättningarna är optimala vid själva försäljningen av företaget.

Marknadsposition och konkurrens

Det är viktigt att göra en objektiv utvärdering av företagets position på marknaden gentemot konkurrenterna. Företaget gynnas även av att genomföra en samlad analys av aktuella makrofaktorer såsom risker i omvärlden och framtida förändringar i marknaden. Detta skapar större förståelse kring hur företaget står sig gentemot konkurrenter och hur marknaden kan utvecklas på sikt.

En annan nyckelfaktor för en smidig exit är att förstå konkurrens- och branschutveckling och vilka underliggande faktorer som driver utvecklingen. Vad som gör att kunderna fortsätter handla kan ofta ses som självklart i huvudet på en säljare men inte alltid för potentiella köpare. För att öka intresset för företaget är det därför viktigt att få ner det på papper.

Skapa en tydlig vision och företagsstrategi

Att se över och uppdatera den befintliga affärsstrategin och den strategiska planen underlättar den framtida transaktionen genom att potentiella köpare lättare förstår verksamheten och hur den är strategiskt positionerad på marknaden. En väl dokumenterad och implementerad plan kommer belysa de unika styrkor som företaget har och visar om verksamheten är rätt strukturerad och positionerad för framtida tillväxt. Även om företaget i dagsläget inte är helt i linje med den nya strategiska planen så visar det hur framtida ägare kan fortsätta bygga värde och nyttja företagets styrkor.

Den strategiska planen gör det även lättare för köpare att se och utvärdera förvärvssynergier och utvecklingspotential i företaget som hjälper till att skapa värde i affären. En tydlig riktning i verksamheten skapar möjlighet för att lättare hitta passande köpare som kan utveckla företaget och ta det till nästa fas

Håll ordning och reda på dokument och avtal

En företagsförsäljning är förmodligen den längsta och mest komplexa transaktion en ägare någonsin kommer uppleva. Företaget kommer granskas ingående i en framtida due diligence process i syfte att finna framtida möjligheter för utveckling men även eventuella brister och avvikelser i företagets strategiska, finansiella och legala struktur. Att ha ordning och reda på dokument och avtal i företaget är därför av stor vikt. Saknade dokument och ogiltiga avtal kommer göra en framtida försäljning svår, utdragen och kostsam.

Avtal, rutiner, immateriella rättigheter, affärssystem, patent, ritning, mallar etc skall inte bara finnas utan ska också på ett lätt sätt kunna överlämnas. Genom att ha ordning och reda ges tryggheten att köparen faktiskt köper det han eller hon tror och tänkt sig köpa, vilket även ofta bidrar till en mer positiv relation mellan parterna efter försäljningen.

Utveckla en successionsplan

En av de största svårigheterna inför ett ägarskifte är det personberoende företaget har gentemot sin grundare eller ägare. Många av kunskaperna och kontakterna existerar bara i ägarens huvud, vilket gör det svårt för nästkommande ägare eller ledning att driva vidare företaget på samma sätt som innan ägarbytet. Det är därför viktigt att genom en successionsplan utbilda personal och ledning samt dokumentera annan kunskap för att reducera eller helt eliminera personberoendet. Om ägare och VD är samma person bör man överväga att tillsätta en extern VD ett par år innan en eventuell försäljning av företaget.


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×