Vi ställer "4 snabba" frågor

Vi ställer fyra snabba frågor, denna gång till Thomas Hedström Företagsmarknadschef på Tjörns Sparbank.


Hur är ni påverkade av Covid-19?

−Vi som bank har blivit väldigt lite påverkade hittills. Vi har inte haft något bekräftat fall av Covid-19 bland personalen och väldigt lite sjukfrånvaro. Vi har inte heller haft någon större konkurs bland våra kunder.

Vi har främst blivit påverkade av att många kunder känner en osäkerhet om framtiden och att man då vänt sig till sin bank för att ventilera frågor samt vilka åtgärder som man kan och bör göra. Några av våra kunder har blivit direkt drabbade av Covid-19 i form av uteblivna leveranser eller vikande kundtillströmning. I dessa fall har vi oftast hjälpt till med likviditetsstärkande åtgärder i det korta perspektivet som stärker deras kassaflöden initialt. Så att de får tid till att ställa om verksamheten efter det nya marknadsläget.

Hur ser ni på att bevilja förvärvskrediter (för att köpa företag) i rådande stund?

−Vi beviljar fortfarande förvärvskrediter. Däremot har det blivit svårare att bedöma hur vissa branscher kommer att påverkas/drabbas av krisen framöver. Detta skapar nog en osäkerhet hos både köpare och säljare. Samtidigt är vår erfarenhet från tidigare att välskötta bolag med starka balansräkningar kan expandera sin verksamhet genom förvärv i lågkonjunkturer.

Generellt; vilka bolag/sektorer ser ni klarar sig bäst i detta marknadsläge?

−Livsmedelsbutiker, hantverkare, bygghandeln, trädgårdshandel, friluftsmarknaden, fritidsmarknaden för båt- och husbilar/husvagnar är några av de branscher som jag ser har fått ett uppsving i dessa tider. Sen har det låga oljepriset hjälpt många bolag inom transport och entreprenad.

Kan man skydda bolag eller reducera riskerna inför en liknande pandemi?

−Jag tror väldigt få hade kalkylerat på ett sådant scenario som vi fått med Covid-19. Jag tror att det leder till att fler handlingsplaner kommer att upprättas framöver, och där ”worst case”- scenariot kommer ha ett sämre utfall än i tidigare handlingsplaner.

En direkt åtgärd av Covid-19 kommer nog vara att bolagen kommer minska sitt beroende av utlandet och framförallt Kina. Man kommer därför att utveckla samarbeten med leverantörer på hemmamarknaden.

Jag tror och hoppas att bolagen kommer att följa upp likviditeten bättre än tidigare, och förhoppningsvis bygga upp en buffert i bolagen så att man får lite handlingsutrymme vid nästa kris. Tiden man köper sig med ökad likviditet gör att de åtgärder man behöver göra hinner få effekt innan det är försent.

Thomas Hedström 
Företagsmarknadschef

​​​​​


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×