Vi ställer "4 snabba" frågor

Vi ställer fyra snabba frågor, denna gång till Eric Ehrencrona advokat och partner på MAQS Advokatbyrå.


Hur är ni påverkade av Covid-19?

−Som alla andra företag/arbetsplatser så påverkas MAQS både i stort och smått. Vi verkar som rådgivare inom alla spektrum av samhället och det innebär att vi som modern byrå snabbt har behövt anpassa oss till kundernas behov för att fortsätta kunna skapa mervärden. Det som var hett eftertraktat i slutet av februari 2020 är inte nödvändigtvis något kunder alls har ett behov av idag och om vi som rådgivare inte är ödmjuka inför detta spelar vi snabbt ut vår roll. Minst lika viktigt som det externa arbetet är dock det interna arbetet där vi behöver värna om personalens säkerhet och samtidigt ge alla bästa möjligheter att kunna utföra sitt arbete utifrån rådande förutsättningar. En kris hanterad på ett bra och ansvarsfullt sätt stärker ett företag på lång sikt. MAQS försöker värna om detta genom att i dessa tider inte bara se på det som hänt och det som händer, utan även blicka framåt och ställa oss frågan hur vi kan dra lärdom av omständigheterna för att ta ytterligare kliv ”post corona”

Hur har din yrkesroll påverkats av rådande situation?

−För egen del har yrkesrollen i mångt och mycket varit oförändrat eftersom flera av de större projekt jag varit involverad i har fortsatt under pandemin. Utöver pågående projekt är det dock tydligt att en rådgivares yrkesroll i extrema lägen inte bara handlar om att ge specialistråd utan även handlar om att vara en personlig partner som kunder och företagsledare kan vända sig till för att diskutera annat än lagar och regler. Att våga gå utanför advokatmallen har nog aldrig varit så viktigt som nu och förhoppningsvis kommer dessa nya erfarenheter att nyansera både behov och rådgivning inom branschen framöver. 

Generellt; vilka bolag/sektorer ser ni klarar sig bäst i detta marknadsläge?

−Det givna svaret här är givetvis bolag som inte i större utsträckning är beroende av fysisk kontakt eller hög konsumtion i fysiska butiker. Bolag med digital inriktning (e-handel etc.) har överlag klarat sig bra. Det är också tydligt att utvecklingsbolag varit relativt opåverkade genom pandemin, förutsatt att bolagen är tillräckligt kapitaliserade och utvecklingen kunnat fortsätta på ett effektivt sätt. Dessa bolag är ännu inte beroende av kunders konsumtionsbeteende och kan i lugn och ro arbeta vidare mot det som komma skall. Inom transaktionssfären ser vi av naturliga skäl en viss nedgång men det är tydligt att vissa sektorer, t.ex. transaktioner inom vindkraft, står fortsatt starkt. Främst mot bakgrund av långsiktigheten i de transaktioner som genomförs.

Kan man skydda bolag eller reducera riskerna inför en liknande pandemi?

−Från mitt perspektiv är det givetvis så att bolag kan genomföra åtgärder för att minska risker under extrema omständigheter. Att fullständigt skydda sig mot oförutsedda pandemier är en praktisk omöjlighet, det handlar istället framförallt om att på ett effektivt sätt göra punktinsatser där de förutsätts gör störst nytta. Bolag som har haft god ordning på sina avtal och som därför tidigt kunnat fastställa de legala ramarna som bolaget kan navigera inom under dessa omständigheter har generellt sett klarat sig bättre än andra ur ett legalt perspektiv. Som så ofta i vår bransch lönar sig proaktivitet framför reaktivitet. En het fråga i dessa tider har varit definitionen av ”force majeure” i olika typer av avtal – där har vår Commercialavdelning fått lägga ner mycket resurser i att vägleda bolag i förhandlingar och diskussioner med andra avtalsparter. Om man bortser från det legala så tror jag att en lyhörd och snabbfotad organisation har bättre förutsättningar att ta sig igenom oväntade händelser än andra.

Eric Ehrencrona 
Advokat & Partner

 ​​


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×