Lyckas med aktieägaravtal och kompanjonskap

I vårt arbete träffar vi ofta uppdragsgivare som driver eller har drivit sitt företag tillsammans med annan delägare eller kompanjon. Samarbete är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med företagande men det kan också skapa problematik. Nedan har vi samlat reflektioner och tips om hur man kan undvika fällor och vanliga misstag.


Fokusera på dina egna prestationer

Försök att inte snegla på vad din kompanjon gör eller inte gör. Förutsätt att alla gör sitt bästa och lägg fokus på att utveckla bolaget. Den dagen fokuset flyttas till era respektive arbetsinsatser kommer bolaget bli lidande. Om inte alla drar sitt strå till stacken skall det regleras i aktieägaravtalet, exempelvis att man skall kunna dela bolaget och gå skilda vägar. En styrelse med externa styrelsemedlemmar är ett bra verktyg för att se till att företaget drivs med lika insatser, både gällande tid och pengar.

Om du gör en insats utöver det vanliga, förvänta dig inte att din kompanjon gör det samma. Oftast har man mindre bra koll på andras ansträngningar och underskattar därför deras arbetsinsats, detsamma kommer gälla för dig. Om du önskar uppmärksamhet eller beröm för din extra insats, berätta det för din kompanjon. Inse att oavsett avtal, tidigare relation eller erfarenheter så är ett kompanjonskap bland det svåraste som finns att lyckas med. Man kommer inte alltid tycka lika, man kommer inte alltid vara överens men tillsammans är man starkare.

Inse vikten av ett bra avtal med kompanjoner

Ha legala dokument som reglerar spelreglerna mellan er som kompanjoner. Den dagen du undrar "hur hanteras det här?" kommer ett sådant dokument vara till hands. Samtliga aktieägare behöver vara involverade i processen och ska gemensamt skriva under för att få bästa effekt. Precis som ert företag utvecklas och förändras behöver avtalet utvecklas för att spegla eventuella förändringar, därför bör också avtalet uppdateras minst vart tredje år. Förlita er inte på ett standardavtal från internet utan ta istället hjälp av en jurist. Mallen passar inte alltid verkligheten, er verklighet, och om en konflikt skulle inträffa kommer det specialutformade avtalet vara guld värt. Acceptera och älska skillnaderna er emellan, det är skillnaderna och inte likheterna som tillför den dynamik som företaget behöver för att bli framgångsrikt.

Tydliga roller och indelningar

Blanda inte roller, en ägare är per automatik inte en lämplig VD eller arbetsledare. Detta fenomen ser vi väldigt ofta. Majoritetsägare tycker sig ofta veta, kunna och tillföra väldigt mycket till företaget, vilket är långt ifrån en absolut sanning. Det finns många exempel på aktieägare som är en katastrof som VD, eller tvärtom, en VD som är en katastrof som aktieägare. Inför styrdokument som exempelvis VD-instruktioner och styrelsens arbetsordning. Dokumentet behöver inte vara omfattande i längd utan det är diskussionerna som skapas runt utformningen som genererar en enad bild av indelningar och roller. Diskussionen kring rollfördelning skapar ofta mycket friktion på kort sikt till fördel för mer långsiktiga vinster i samförstånd mellan ägarna.

Kommunicera mycket och fokusera på det positiva i kompanjonskapet

Prata om vilka förväntningar ni har på varandra som kompanjoner. Att sitta och gissa på sin kammare och sedan tro sig veta saker blir aldrig bra, så även i fallet som delägare eller befattningshavare i ett företag. Lyft fram din kompanjons starka sidor och vad han eller hon tillför till företaget. Fokusera på positiva saker som ger energi, det är ofta tillräckligt svårt att driva och utveckla ett bolag. Ge beröm!

Värdering vid utlösen av en aktieägare

Utlösen av en eller flera aktieägare är tids- och energikrävande, det låter relativt enkelt men det uppstår vanligen diskussioner och konflikter kring vilket värde aktierna har och hur värdering ska ske. I vissa aktieägaravtal finns det redan i förväg överenskommelser om hur värdering av bolaget ska ske vid en framtida utlösen av en aktieägare. I takt med att bolag förändras mycket över tid, samt att det är näst intill omöjligt att i förväg hitta en värderingsprincip, kan förutbestämda överenskommelser om värderingen bli allt mer missvisande. Det är därför av största vikt att låta en person som arbetar med företagsvärderingar hjälpa till med värderingen av bolaget när det är dags att lösa ut en aktieägare.


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×