I huvudet på en investerare

När Fredrik Andersson 2011 började agera som investerare hade han en tydlig utgångspunkt, att med General Venture Investment (General Venture) som huvudsaklig plattform verka strategiskt och företagsutvecklande med entreprenören i fokus.


Fredrik axlar idag rollen som Partner och VD på General Venture som med kapital och entreprenörsinsikter riktar sig mot entreprenörsledda företag med en internationell marknad i behov av tillväxtkapital. Vi träffade Fredrik för att få ta del av hans erfarenheter och kunskaper kring förvärvsprocessen och tankarna kring detta.

Fredrik har verkat som entreprenör hela sitt liv inom en rad olika branscher och genomgick sin första företagstransaktion redan vid 24 års ålder. Genom åren har han samlat på sig en mängd erfarenheter och utvecklat en bred kunskap om hur man utvecklar företag.

General Venture startades 1984 i London. Då som nu var utgångspunkten att bygga bolag kring och tillsammans med duktiga entreprenörer. Något som idag fortsatt genomsyrar organisationen.
– Vi har genom våra tidigare erfarenheter jobbat mycket med internationalisering, organisationsutveckling, marknadsutveckling, sälj, företagsförvärv och konsolidering. Det är vår erfarenhet och bakgrund.

Han fortsätter med att General Ventures mål är att tillföra bolag kunskap och nätverk men framförallt få dom att lyfta blicken och bredda perspektivet.
– Entreprenörerna har själv oftast bäst förståelse för det dagliga operativa arbetet och då gäller det att jobba mer strategiskt, att få dom att inse att det går att ta klivet ut och allt vad det innebär.
– Något speciellt industriellt fokus har vi inte utan den viktigaste frågan för oss är att hitta duktiga entreprenörer och bolag som idag är finansiellt välmående och som går att skala.

Samarbetet mellan bolag och General Venture baseras på ett aktivt ägarskap med entreprenören, ett partnerskap med båda parter på samma sida av bordet.
– Vi har ett entreprenörshjärta och vi har själva drivit upp bolag i den positionen, vi har både läst boken och gjort resan så att säga, och kört i ett och annat dike på vägen.
Det är just det som enligt Fredrik borde vara attraktionskraften i att arbeta med General Venture ur ett längre perspektiv. Förståelsen, och insikten i entreprenörens resa.

Fredrik betonar också planering och timing som två viktiga komponenter utifrån en förvärvares perspektiv.
– En ägare bör planera för ett ägarskifte i god tid. Det finns jättemånga fina entreprenörsledda bolag i Sverige. I vårt fall där vi vill bygga kring entreprenören med en 5 till 10 års plan är det dock svårt för oss om han eller hon är 65-70 år. Det gäller att planera successionen i tid. Om man ska lämna över till barn eller släktningar bör man göra det i tid.


Det är även viktigt att genomföra ägarskiftet vid rätt tidpunkt, när bolaget är lönsamt. Finns det ingen lönsamhet i företaget kan det vara en bra idé att fokusera på just lönsamhet över tid för att visa framtida potential.
– Jag är helt ok med att betala ett högt pris för en lönsam verksamhet, däremot är det svårare för oss med vår modell och fokus att betala ett högt pris för en verksamhet som inte visar ett positivt resultat.

Fredrik berättar vidare att andra faktorer som risk, affärsmodell och lönsamhet också har en stor roll i beslutsfattandet.
– Kommer det ett bolag till oss där 80 % av verksamheten kommer från en kund är det klart att det inte är optimalt, det är givetvis en risk och därför får man kolla på vilka avtal som finns kring det och hur man eventuellt kan sprida kundbasen för att göra det mer balanserat.
– Kundkoncentration och leverantörskoncentration är vanligt i mindre bolag och riskerna som medföljer går inte att understryka nog. Om en kund eller leverantör står för stor del av verksamheten är det dags att börja fundera över hur kontrakten kan stärkas och hur kund och leverantörsbasen kan breddas.

En del risker är inneboende i ett bolags affärsmodell. Fredrik menar att det ibland är bättre att undersöka affärsmodellen som en helhet för att hitta förbättringar.
– Affärsmodell är något man kan man skruva på för att frigöra kapital eller positionera sig på något annat sätt i t.ex. värdekedjan. Det praktiska skiljer sig från fall till fall och bransch till bransch men sådana bitar är något man måste jobba med.
Generellt sett handlar det om att skapa värden genom att se på bolaget från ett nytt perspektiv. Ofta kan en person som funnits i verksamheten under lång tid fastna i sitt tankesätt och missa nya möjligheter på marknaden.

Ägarförändringar tillhör inte vardagen och är något de flesta entreprenörer endast får uppleva vid ett tillfälle under karriären. Fredrik fortsätter att det just av denna anledning kan vara ett bra tillfälle att ta hjälp av rådgivare.
– Jag tror att det är bra att ha någon med framförallt finansiell kunskap, t.ex. sin revisor, att ta råd ifrån. Dom är duktiga entreprenörer men dom har kanske aldrig sålt någon verksamhet eller sålt sitt egna bolag.
Entreprenören är den som kan sin verksamhet bäst men i slutändan är det alltid bra att ta hjälp för att få ett nytt perspektiv och en mer objektiv bild av företagets potential och risker innan en ägarförändring diskuteras.

I slutändan handlar det för General Venture om den mänskliga delen av företaget. En stark entreprenör är en bra indikator för ett fint bolag och är en stark positiv punkt oavsett om ägaren ämnar stanna kvar i bolaget eller inte.
– Bra entreprenör med lönsamt bolag och god förståelse för branschen, då är det ett bra case för oss.


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×