TJÄNSTER > ÄGARPLANERING

Vägen till en lyckad ägarplanering

 

Rätt förberedelser i rätt tid. Ungefär så kan en bra ägarplanering sammanfattas. Här kan du läsa mer om vad vi menar och hur vi som rådgivare kan hjälpa dig att nå ditt mål.

En trygg rådgivare
i ringhörnan

En ägarplanering är oftast något som bara sker en gång i livet. Det kan därför vara svårt att veta hur det går till och vad man ska tänka på. Ditt ägarskifte är unikt, precis som ditt företag, och en hel del aspekter spelar in för att uppnå ett så lyckat skifte som möjligt. Med en trygg rådgivare i ringhörnan skapas mer förtroende för både säljare och köpare. Vi ser till att du får mer insyn, kontroll och förståelse för vad ägarplaneringen kommer att innebära.

 

Rätt ände och i god tid

Vare sig du ska lämna eller ta över ett företag är det en tidskrävande process, att vara väl förberedd inför en kommande ägarplanering kan vara avgörande för företagets framtid. Även om själva transaktionen eller aktieöverlåtelsen ses som en avgörande milstolpe finns det fler faktorer att ta hänsyn till – en viktig del är att ha rådgivare och projektledare som alla
parter trivs med, har förtroende för och som månar om helheten såväl som personalen. Genom att tidigt involvera, informera och engagera alla berörda parter skapas en stabil grund att bygga vidare på.

På med köparens glasögon

Ett nyttigt råd inför ett ägarskifte är att se ditt företag från ett perspektiv utifrån. Vad skulle en potentiell köpare tycka om bolaget? Inför ett skifte så behöver du lägga tid och resurser på att få ordning och reda på alla papper, men det är lätt att bli hemmablind och se förbi sina egna brister. Ta på dig köparens glasögon, försök att få en tydligare bild över vad som behövs göras. Då blir det också färre trösklar fram till en kommande exit.

 

Läs mer om hur du förbereder dig inför en ägarplanering på bästa sätt

Hur vi jobbar

 

1. Indikativ värdering

När vi påbörjar en företagsförsäljning börjar vi alltid med att titta på bolagets värde och vad det är som påverkar värdet, exempelvis kassaflöde och rörelsekapitalbindning. Vad kan vi göra rent siffermässigt för att höja företagets värde? Företaget provtrycks för att se om det håller för en försäljning i en så kallad företagsbesiktning. Vilka röda flaggor kommer upp?

2. Företagsbesiktning (Due diligence)

Att vara väl förberedd och göra transaktionen mellan säljare och köpare smidig och ger mervärde för alla inblandade parter. Därför lägger vi ner mycket tid på att göra en företagsbesiktning. Det handlar i grund och botten om att ha ordning och reda på företaget och kunna vara transparent med rätt information och underlag – något som i sin tur ofta genererar ett högt värde.

3. Legal granskning

En jurist tittar på luckor och avvikelser som kan skapa bekymmer vid en försäljning. Anställningsavtal, samarbetsavtal, kundavtal, hyresavtal och leverantörsavtal – alla typer av avtal och dokumentation granskas för att hitta luckor och avvikelser som bör åtgärdas innan ägarskiftet tar vid.

4. Målsättning

Vad vill du uppnå med företagstransaktionen? Vi tittar på hur intäkter och lönsamhet säkerställs, och för att skapa samsyn kartlägger vi samtliga mål från båda parter. När företag och ägare är redo kontaktas lämpliga köpare. Sekretessåtagande skrivs med varje part som får information om bolaget. Förhandling inleds med intresserade parter.

5. Handlingsplan och försäljning

Allt underlag samlas ihop i Mates, vårt digitala mötesrum som båda parter får tillgång till. Vi skapar en handlingsplan, identifierar potentiella köpare och inleder förhandling. Målet är att kunna välja ut en köpare som inte bara betalar bra utan också känns bäst utifrån vad de står för och vad de vill med företaget. Resultatet av att sälja företaget ska vara enligt den plan som vi tillsammans satt upp från början.

Vill du prata mer?

Hör av dig så tar vi det vidare.

Företagsförsäljning på
dina villkor. Helt enkelt.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg

Ekelundsgatan 1, 411 14 Göteborg