Vi vill att du får vad du förtjänar – Tips som maximerar utgången av ditt ägarskifte

Du har ägnat år, kanske till och med årtionden, på att bygga upp ditt företag från grunden. Vare sig du ska sälja hela företaget eller omstrukturera ägarskapet är det en tidskrävande process – och rätt åtgärder kan vara avgörande för både din – och företagets framtid. Den här artikeln sammanfattar det som är värt att veta innan ett ägarskifte.

 

Alla är olika

Ägarskiften är komplicerade och det kan vara svårt att veta var man ska börja, men en viktig sak som ofta underskattas är det enkla faktum att varje ägarskifte är unikt – ingen situation och inget företag är exakt likadant. Även om själva transaktionen eller aktieöverlåtelsen ses som en avgörande milstolpe finns det fler faktorer att ta hänsyn till. Hur vill du att ditt livspussel ska se ut efter affären?

 

Är budet bra eller dåligt?

Om du ska sälja företaget och bara har en köpare är det väldigt svårt att veta vad företaget är värt, något som den ensamma köparen drar stor nytta av. Har du däremot fler budgivare ökar konkurrensen, vilket i sin tur ökar dina chanser till en högre försäljningssumma och en lämplig köpare – samtidigt som det minskar risken för en misslyckad försäljning (Om en potentiell köpare drar sig ur kan du fortfarande slutföra försäljningen med andra intressenter).

 

Våga rannsaka ditt eget företag, för din egen skull

Vad skulle en potentiell köpare tycka om bolaget? Inför ett skifte så behöver du lägga tid och resurser på att få ordning och reda på alla papper. Det är lätt att bli hemmablind och se förbi sina egna brister – så på med köparens mest kritiska glasögon. Försök att få en skarp bild över vad som behöver göras och våga vara tuff i din bedömning. Då blir det också färre trösklar att ta sig över längre fram.

Vi hjälper dig med plan och strategi

Successionsplanering är en process där man identifierar och förbereder potentiella efterträdare och exitstrategi är en plan över hur ägarskiftet ska gå till. Den hjälper dig att maximera värdet på företaget och säkerställa en smidig övergång av ägandet. Utan en välplanerad exitstrategi riskerar du att förlora kontrollen och få en lägre värdering – kanske till och med rättsliga problem.

Skattekonsekvenser vid ägarskifte

Att sälja ett företag kan få betydande skattekonsekvenser och därför viktigt att förstå innan slutförandet av en försäljning. Du kan bland annat behöva skatta på inkomster och kapitalvinster, beroende på försäljningsstrukturen. Med hjälp av oss och vårt nätverk får du juridisk kompetens som minimerar din skattskyldighet och säkerställer att alla rättsliga krav uppfylls.

5 viktiga steg inför ägarskiftet

Först och främst behöver du vara klar med varför du vill göra förändringen. Ekonomiska skäl, personliga preferenser eller strategiska mål? När du har en tydlig förståelse över ditt varför kan planerna börja. För det andra måste du förbereda ägarskifte genom att utvärdera företagets hälsa, utveckla en eventuell successionsplan och exitstrategi. För det tredje bör du söka professionell rådgivning inom både projektledning och juridik, och i det fjärde steget bör du identifiera potentiella köpare. Slutligen är det viktigt att utveckla en projektplan som inkluderar tidsplan och viktiga milstolpar för en smidig överlämning. När du har bockat av alla fem steg har du skapat goda förutsättningar för långsiktig framgång och du har satt dig själv i förarsätet.

 

Behöver du hjälp med ägarskiftet?