Vad är en bra företagsvärdering? Och hur viktigt är det?

Innan du säljer ditt företag behöver du veta vad det är värt. En opartisk företagsvärdering ger dig en realistisk uppskattning över vad som kan förväntas vid en försäljning – och en trygghet att stå på dig vid förhandlingsbordet.

En företagsvärdering består av en lång rad dynamiska faktorer och kan därför aldrig vara en exakt vetenskap, men med en bra värdering krymper differensen mellan det uppskattade och det faktiska värdet av bolaget. Ju närmre man kommer det faktiska slutresultatet, desto mer gynnsamt är det för försäljningsprocessen i stort. Och för din affär i slutändan. Corptrade ger dig en träffsäker prisbild av företagets marknadsvärde genom erfarenhet, kunskap och rätt analysverktyg.

 

Vanliga faktorer som påverkar:

 

 • Tillväxt – Historiskt och framtida

 • Variation av intäktsströmmar

 • Intjäning – Historiskt och framtida

 • Rörelsekapitalbindning

 • Finansiering

 • Spridning av kunder och leverantörer

 • Beroendet av nyckelpersoner

 • Ägarnas vilja att finnas kvar

 • Strukturkapital

 • Bransch

 • Marknadsanalys

 • Konkurrensanalys

– Det krävs ingen licens för att arbeta som företagsvärderare, därför är det viktigt att man tar hjälp av någon man litar på, med rätt människor och rätt verktyg. Gör man en egen värdering är det lätt hänt att värdet blir missvisande, vilket leder till problem längre fram i försäljningsprocessen, säger Adam Hjalmarsson, projektmedarbetare och analytiker på Corptrade.

 

Definitionen av ett bedömt marknadsvärde är det förväntade priset du får för ditt bolag. Det ska ske på en öppen och oreglerad marknad mellan en villig köpare och villig säljare – båda parter ska ha tillgång till likvärdig, relevant information och ingen av de två är tvingade att sälja, respektive köpa. Enligt Adam kan resultatet av en försäljning ändå avvika från det bedömda marknadsvärdet. 

“Förhandlingsstyrka är alltid en faktor i en överlåtelsesituation, det händer också att parterna gör olika bedömningar av bolagets utvecklingsmöjligheter och risker. Vi är vana vid förhandlingar och vet hur man ökar värdet på ett bolag.”

 Adam Hjalmarsson,
Projektmedarbetare och analytiker på Corptrade.

Vid en värdering har den bedömda risken stor påverkan på det avkastningskrav som en köpare har. Ett bolag med en aggressiv prognos kommer, allt annat lika, “straffas” med en högre risk och en defensiv prognos gynnas av en lägre risk. På så sätt mynnar de båda scenarierna ut i liknande värde. Marknadsvärdet för ett bolag blir till slut det värde som köparen och säljaren kommer överens om vid transaktionen.

 

Vanliga värderingsmodeller:

 

 • Avkastningsvärdering

 • LBO-värdering (Leveraged Buyout – Belånat förvärv)

 • Substansvärdering

 • Multipelvärdering

Vill du värdera ditt företag eller har du
andra frågor som rör ditt företags framtid?