5 saker att tänka på inför en företagsförsäljning

Att sälja sitt företag kan både vara spännande och skrämmande. Det som du så länge har byggt upp ska nu lämnas över till någon annan. För de allra flesta innebär det också livets största affär. Här har vi samlat fem tips som kan betyda stor skillnad för din köpeskilling och övriga villkor.

1. Värdera företaget

Hur mycket är ditt företag värt? Mer eller mindre än vad du hoppats på? När du genomför en värdering av företaget får du svar på hur mycket det är värt och också på hur nästa steg kommer att se ut. Vid hög värdering vill du förmodligen hitta en köpare och påbörja en försäljningsprocess så snart som möjligt. Är värdet lägre än vad du önskar så får du en bra chans att åtgärda företagets värdesänkare – något som kan betyda stora pengar i slutändan.

2. Motiv och målbild

Vill du sälja en del av företaget eller hela? Hur tänker du kring ditt varumärke och vad händer med personalen? Du kanske till och med vill fortsätta driva verksamheten även om ägaren blir en annan? Vad vill du att en köpare bidrar med? För att undvika affärsavgörande frågetecken längre in i processen bör du vara klartänkt kring ditt motiv. Det underlättar för båda parter och kan låta enkelt, men processen tar tid och ibland kan känslor och viljor svänga längs vägen. Då är det viktigt att ha en tydlig målbild att luta sig mot.

Ofta har inte köparen svaren, de har inte byggt upp bolaget och har inte, trots due diligence, full förståelse för den dagliga driften. Köpare vill höra din åsikt.

 

3. Rätt köpare – är priset allt?

Rätt köpare innebär inte alltid bara någon med en stor påse pengar. Har du skapat och byggt upp ditt företag från grunden vill du inte att försäljningen endast ska se bra ut på pappret, den ska kännas bra i magen. För att nå dit behöver du förstå köparens intentioner; Hur tänker köparen förvalta företaget framöver? Ta en ordentlig funderare över vad som är värdigt och viktigt för dig och ditt företag – innan den stora påsen pengar hinner förföra ditt beslutsfattande. 

4. Aktiebolag

Ett företag kan bestå av olika typer av ägarkonstellationer. Vill du sälja till befintliga aktieägare eller tredje part? Då och då finns skrivelser som hindrar dig från att sälja din del till den köpare du vill. För att undvika käppar i hjulet för din exitplan är det viktigt att gå igenom aktieägaravtal, bolagsordning och förstå eventuella klausuler. Utöver det legala, att helt enkelt prata om frågan sinsemellan är det viktigaste och bästa. Är du ensam ägare kan du givetvis inleda en försäljningsprocess direkt. 

5. Börja i tid

Det tar sin tid att sälja ett företag och du vill ha tiden på din sida. Många som genomfört en företagsförsäljning landar ofta i samma slutsats: Jag borde börjat tidigare. Det kan ta över ett år att förbereda företaget för försäljning, men tiden varierar givetvis beroende på omfattning och ambitioner. När själva förarbetet är färdigt inleds en transaktionsprocess med potentiella köpare – en process som även den tar sin tid. Tänker du dig en försäljning inom ett par år? Då är det dags att sätta igång.

Gestalta en
inspirerande målbild

Genom att förbereda personalen på det som komma skall blir det lättare för dem att bilda sig en positiv uppfattning. Det är viktigt att du berättar för dina anställda om varför ni gör detta, och vad ni vill uppnå med förändringen. Om ni kan samlas kring en gemensam vision skapas en teamkänsla inom företaget som leder er framåt.