Värderingsuppdrag – Sammanslagning av buss- och transportbolag

Corptrade har genomfört värdering inför en sammanslagning av flertalet buss- och transportbolag.

Värderingsuppdraget grundar sig i att genomföra en framtida sammanslagning av flertalet bolag till en gemensam koncern.

Bolagen ägnar sig åt charterresor, linjetrafik samt diverse övriga transporter. Deras omsättning varierade mellan 100 – 600 MSEK. Corptrade utförde värdering av samtliga bolag, dessa gemensamt bildar en av de ledande koncernerna i sin bransch. Arbetet hjälpte koncernen att få en bättre förståelse över värdet i de olika bolagen och på så sätt uppnå de rätta förutsättningarna inför en framtida sammanslagning

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering.