Värderingsuppdrag – Sammanslagning av bolag inom maskinförsäljning

Corptrade har genomfört värdering inför en sammanslagning av flertalet bolag inom försäljning av entreprenadmaskiner.

Värderingsuppdraget grundar sig i att genomföra en framtida sammanslagning av flertalet bolag till en gemensam koncern.

Bolagen säljer och servar maskiner av olika slag, allt från gräsklippare till större grävmaskiner, dess omsättning varierade mellan 20 – 100 MSEK. Corptrade utförde värdering av samtliga bolag och där flertalet av dessa även ägde en fastighet som behövdes tas i beaktning. Idag är koncernen en av Sveriges största bolag för professionella markvårdsmaskiner.

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering.

här