Värderingsuppdrag – Bolag inom elinstallation

Corptrade har genomfört värdering av ett bolag inom elinstallation.

Anledningen till värderingen var att bolaget ville ha underlag inför en framtida förändring i ägarstrukturen.

Detta elinstallations bolag utför service och underhåll av befintliga elanläggningar, installationer vid ny- och ombyggnationer mm. Bolaget har ca 30 anställda och omsätter mellan 40 – 50 MSEK. Bolaget äger även en fastighet som inkluderades i värderingsuppdraget.

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering.