Värderingsuppdrag – Bolag inom detaljhandeln

Corptrade har genomfört värdering av ett bolag inom detaljhandeln.

Värderingsuppdraget grundar sig i en eventuell förändring i ägarstrukturen samt att skapa ett incitamentsprogram för anställda. Uppdraget har pågått i snart tre år där vi sammantaget agerat bollplank åt ägarna att sätta rätt köpeskilling för de aktier som sålts.

Bolaget är verksamma inom detaljhandeln med inriktning mot friluftskläder samt viss utrustning. All försäljning sker online och man uppnår en omsättning mellan 500 – 650 MSEK.

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering.