Värderingsuppdrag – Bolag inom byggnadsindustrin

Corptrade har genomfört värdering av ett bolag inom byggnadsindustrin.

Bolaget är aktiva inom byggnadsindustrin främst gällande nybyggnationer med en egenutvecklad produkt och egen tillverkning. Bolaget omsätter mellan 50-100 MSEK och äger även en fastighet som inkluderades i värderingsuppdraget. Värderingsrapporten har gett ägarna insikt i hur kassaflöde, rörelsekapitalbindning och andra nyckeltal påverkar bolagets värde. Anledningen till värderingen var att bolaget ville ha underlag inför en framtida förändring i ägarstrukturen.

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering.