Företagsförvärv – Bolag inom VVS-installation

Corptrade har utfört värdering samt agerat rådgivare när ett bolag i VVS-branschen ville genomföra ett förvärv.

Uppdragsgivaren önskade identifiera ett målbolag inom sin bransch inför ett eventuellt förvärv, för att på så sätt växa och stärka sin position på marknaden. Önskat målbolag med en omsättning mellan 70 – 90 MSEK identifierades, värderingsrapport utfördes och löpande rådgivning kring affären i sin helhet genomfördes.

Detta arbete hjälpte köparen att få en bättre förståelse över målföretaget och på så sätt uppnå de rätta förutsättningarna samt det rätta priset i förvärvsprocessen.

Har du ambitionen att växa och förstärka din verksamhet genom förvärv? Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälp dig.