Ägarplanering och Värderingsuppdrag – Bolag inom maskintillverkning

Corptrade har genomfört ägarplanering samt värdering av ett bolag som tillverkar och utvecklar mekaniska maskiner.

Detta bolag tillverkar och utvecklar mekaniska maskiner, deras produkter levereras till kunder både i Sverige och utomlands. Värderingsrapporten har gett ägarna insikt i hur kassaflöde, rörelsekapitalbindning och andra nyckeltal påverkar bolagets värde. Denna värderingsrapport har även verkat som grund för ägarplanering. En ägarplanering som genererat en handlingsplan på både kort och lång sikt. Detta för att företaget ska kunna uppnå sina ekonomiska mål samt kunna genomföra ett smidigt generationsskifte bland sina ägare.

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering och ägarplanering.