Värderingsuppdrag – Byggbolag

Corptrade har genomfört värdering av ett bolag inom byggsektorn.

Detta byggbolag arbetar såväl mot privatperson som mot företag, de utför allt från mindre reparationer till större kompletta husbyggen. Med sina drygt 30 anställda uppnår man en omsättning omkring 90-120 MSEK. Värderingsrapporten har gett ägarna insikt i hur kassaflöde, rörelsekapitalbindning och andra nyckeltal påverkar bolagets värde samt verkat som beslutsunderlag för framtida ägarplanering.

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering.