Värderingsuppdrag – Bolag inom träindustrin

Corptrade har genomfört värdering av ett bolag inom träindustrin.

Detta bolag tillhandahåller trämaterial i olika variationer och slag, materialet behandlas i egen fabrik och levereras till kunder både i Sverige och utomlands. Värderingsrapporten har gett ägarna insikt i hur kassaflöde, rörelsekapitalbindning och andra nyckeltal påverkar bolagets värde samt verkat som beslutsunderlag för framtida ägarplanering.

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering.