Värderingsuppdrag – Bolag inom tvätt och rengöring

Corptrade har genomfört värdering av ett bolag inom tvätt- och rengöringsbranschen.

Detta bolag tillhandahåller kompletta system samt enskilda produkter och reservdelar inom tvätt- och rengöringsindustrin. Bolaget omsätter mellan 25 – 50 MSEK. 

Värderingsrapporten har gett ägarna insikt i hur kassaflöde, rörelsekapitalbindning och andra nyckeltal påverkar bolagets värde samt verkat som beslutsunderlag för framtida ägarplanering.

Kontakta oss för mer information om bolagsvärdering.