Tjänster

Vill du ha rätt förutsättningar inför ditt ägarskifte?

Den enskilt viktigaste komponenten till ett lyckad och smidig transaktion är rätt förberedelser i rätt tid. Vi genomför värdeskapande åtgärder i god tid innan ägarskiftet för att höja värdet och minska de risker en köpare uppfattar inför en företagsförsäljning

Företagsförsäljning

Företagsförsäljning

Vi förbereder och genomför ägarskiftet steg för steg, från värdering till avslut.

Vår försäljningsprocess har utvecklats med noggranhet och öppenhet i åtanke, allt för att skapa goda kontakter med säljare som köpare. Vi sammanställer ett heltäckande transaktionsteam med interna och externa resurser för att säkerställa den tillgänglighet som krävs i affärens alla kommande steg.

Tidigare erfarenheter har format den process och det arbetssätt som vi idag använder men den långt mer viktiga komponenten är att vi är en engagerad, lyhörd rådgivare som när tillfället kräver kan visa upp en drivkraft som krävs för att nå ett en affär med två vinnare.

Företagsförvärv

Företagsförvärv

Vill du se över möjligheterna att växa genom förvärv? Vi hjälper dig i delar av förvärvsprocessen med att definiera strategiska förvärvskriterier till att bistå i framtagandet av indikativt bud.

Att förstå målföretaget är en grundförutsättning för ett lyckat förvärv. Vi hjälper dig nå de rätta förutsättningarna och det rätta priset i din förvärvsprocess.

Vi hjälper dig identifiera, undersöka och bearbeta information för hitta potentiella risker och möjligheter. Värderingen sker med utgångspunkt från verksamhet, historik och prognostiserade framtid för att hitta det marknadsmässiga värdet.

Vi hjälper även dig att utforma indikativt bud med rätt köpeskillingsmekanismer, antaganden och villkor som behövs för att skapa rätt fortsatta förutsättningar för affären.

Har du ambitionen att växa och förstärka din verksamhet? Kontakta oss för mer information eller anmäl dig till vår intressentlista.

Exitstrategi

Exitstrategi

Vill du ha rätt förutsättningar inför ditt ägarskifte? Den enskilt viktigaste komponenten till ett lyckat och smidigt ägarskifte är rätt förberedelser i rätt tid.

Vi tillhandahåller exitstrategi i paketerad form som tillgodoser den information en köpare ofta kräver i ett förvärv. För att nå bästa möjliga resultat vid en försäljning krävs ofta en lång och noggrann förberedelse om 18 månader upp till 3 år. Tillsammans förbereder vi företaget för att reducera de hinder som förekommer inför ett framtida ägarskifte och skapar förutsättningar för ett högre transaktionsvärde genom 6 steg.

1. Indikativ värdering
Värderingen utgår från en analys av verksamheten, historik och framtid för att skapa en rättvis och marknadsmässig bild av ditt företag. Med hjälp av teoretiska modeller och praktisk erfarenhet från liknande transaktioner kan vi göra en objektiv värdering av din verksamhet.

2. Due diligence checklist
Har du den information köparen behöver? Med en förberedande företagsbesiktning hjälper vi dig bereda ditt företag inför granskningen längre fram. Vi listar, undersöker och bearbetar all information som framtida köpare kan tänkas behöva.

3. Legal granskning
Juridiska luckor och avvikelser i avtal kan skapa bekymmer vid ägarskiften. Vi undersöker dokumentation som anställningsavtal, samarbetsavtal, kundavtal, hyresavtal och leverantörsavtal för att hitta dolda risker som annars hade gått obemärkta för långt in på försäljningsprocessen.

4. Ekonomisk plan
Vad bygger värde för ditt företag? Med hjälp av ekonomiska prognoser kan vi hjälpa dig hitta flaskhalsar i verksamheten som behöver åtgärdas för att nå ett högre värde på ditt företag.

5. Handlingsplan & Exit scorecard
Vi samlar ihop informationen från tidigare steg och skapar en åtgärdsplan där du kan följa och påverka den stegvisa processen mot att bli ett mer attraktivt företag i en framtida försäljningsprocess. Helhetsperspektivet kan hjälpa dig lägga rätt resurser och fokus på det som skapar värde i ditt företag.

6. Ägarplanering
Hur ser du som ägare på framtiden? Den kanske viktigaste och svåraste frågan är vad du som ägare vill uppnå med företagstransaktionen. Vi hjälper dig formulera önskningar och mål men tittar även på hur framtida intäkter och lönsamhet säkerställs. 

Värdering

Värdering

Behöver du värdera ditt företag?

En indikativ värdeberäkning ger underlag till dig som behöver veta marknadsvärdet av ditt företag, behöver stöd vid en framtida försäljning, avser att förvärva en verksamhet, står inför en bodelning eller vill skapa ett incitamentsprogram för företagsledningen.

Vi utför värderingar som utgår från en analys av verksamheten, finansiell historik samt finansiell framtid. Med hjälp av teoretiska modeller och praktisk erfarenhet från genomförda och likvärdiga transaktioner kan vi göra en objektiv och reell värdering av din verksamhet.

Även med kvalificerade värderingsmetoder är expertis och erfarenhet den avgörande faktorn i värderingen. Med mångårig erfarenhet från värderingsuppdrag kan vi bistå dig, oavsett bransch, storlek och anledning.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×