Genom att ha större insikt i vad köpare letar efter och värdesätter kan vi i rollen som rådgivare vara mer träffsäkra i hur vi hjälper företag att utvecklas. Nedan har vi har sammanfattat de vanligaste strategiska målen för förvärvande företag.

Tillgång till nya marknader och ett bredare produktutbud

Ofta har mindre företag med mer innovativa produkter svårt att nå sin fulla potential på marknaden. På grund av höga investeringskostnader för produktion och distribution tar det ofta tid att nå ut brett på marknaden. Stora företag kan genom sin distributionskapacitet förvärva för att få tillgång till nya produkter och marknader för att sedan trycka ut dessa genom befintliga distributions- och produktionsnät.

Synergier och kostnadseffektivitet

Köparen är ofta motiverad av att nyttja synergier som uppstår i förvärvet av företaget. Synergierna kan innefatta kostnadsbesparingar, ökade marginaler, skatteutjämningar och integrering av system. Optimering av resurser och vinstmaximering är en av de vanligaste värdeskapande förvärvsstrategierna. Strategin är framförallt vanligt bland företag inom private-equity där de köper, förbättrar och därefter säljer företaget med ett ökat transaktionsvärde.

Utnyttja stordriftsfördelar

Stordriftsfördelar kan uppstå på flera områden inom ett stort företag. De största företagen har större förhandlingskraft, större produktionskapacitet och genom högre kreditsäkerhet även lägre kapitalkostnader. Vid förvärv av mindre företag kan företaget nyttja sin ställning på marknaden öka sina marginaler genom att sänka kostnader för produktion, inköp och finansiering.

Förvärva kunskaper samt teknologier snabbare och till lägre kostnad

Många teknikbaserade företag köper andra företag för att förbättra sina egna produkter. Genom att köpa upp andra företag som redan har utvecklat den önskade teknologin kan de själva slippa ta risken och kostnaden att utveckla den själva. Utöver det kan de undvika patentintrång, royaltykostnader och samtidigt förhindra att konkurrenter får tillgång till teknologin genom att de förvärvar företaget.

Förvärva företag med stor potential tidigt

Den sista och svåraste strategin är att köpa företag tidigt i deras livscykel, innan andra upptäckt deras tillväxtpotential. Detta kräver ett disciplinerat tillvägagångssätt där köparen först måste ta på sig stor risk, vara klarsynt i potentialen före resten av marknaden, vara beredd på att ta förluster och framförallt ha de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att skapa förutsättningar för företagets framgång.


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×