Vi ställer "4 snabba" frågor

Vi ställer fyra snabba frågor till några bolag i branschen, först ut är Johannes Wårdman advokat och partner på Wistrand Advokatbyrå.


Hur är ni påverkade av Covid-19?

−Covid-19 har stor påverkan på näringslivet och ekonomin och det märker vi självklart av, inte minst i form av den rådgivning som våra klienter efterfrågar. Det är i mycket en helt ny situation som vi befinner oss i. Vi har på byrån därför skapat en särskild grupp som dels bevakar de åtgärder som vidtas från regering och myndigheter, dels kvalitetssäkrar vår rådgivning och kommunikation kring Covid-19 till klienterna.

Hur har din yrkesroll påverkats av rådande situation?

−När man lämnar juridisk rådgivning handlar en del om att försöka bedöma framtiden för att värdera hur olika scenarier kan påverka klienten och dennes beslut samt överväga vilka risker olika scenarier kan föra med sig och i enlighet härmed försöka finna en lösning som så långt möjligt minimerar klientens risker. Så är det även i Covid-19-tider, men osäkerheten är nu extrem. Jag tycker kanske inte yrkesrollen har förändrats i grund och botten, men oron hos klienterna är mycket större, vilket många gånger har att göra med att osäkerheten nu är så extrem. ”Spelreglerna” kan vara förändrade från en dag till en annan och det är mycket viktigt att dagligen följa med i utvecklingen för att hålla sig à jour i gällande rätt. Till detta kommer att det många gånger är krav på en snabbare hantering än tidigare, och då gäller det att vara förberedd på vilka frågor som kan komma och vad som gäller. Vidare kan beslut som tidigare var enkla, nu vara mycket svårare.

Generellt; vilka bolag/sektorer ser ni klarar sig bäst i detta marknadsläge?

−Det finns branscher som hittills har gått bra, t.ex. livsmedel inom konsumentsektorn, samt branscher som är relativt oförändrade, t.ex. delar av bygg-/entreprenadbranschen. Frågan är om detta är tillfälligt i början av pandemin, och kommer att ”justeras” under året? Annars är det generellt de bolag som från början är välskötta, de som hittar sätt att snabbt ställa om, och därmed kommer att klara sig bäst.

Kan man skydda bolag eller reducera riskerna inför en liknande pandemi?

−Rent generellt så är det alltid bra att ha beredskap för att t.ex. tappa en viktig kund eller att konjunkturen vänder. Jag som advokat tycker t.ex. att man alltid ska ha ordning på sina avtal. Det skapar förutsebarhet, säkerhet och minskar riskerna. Att skydda sig helt mot pandemier är svårt för det slår så hårt mot hela samhället. En del pratar om försäkringar, men de som finns idag ger sällan skydd för pandemier (och specifika undantag för pandemier förs nu också in i vissa villkor) så de försäkringar som faktiskt skulle ge ett skydd kommer nog att bli väldigt dyra, så frågan är om det kommer att vara ett alternativ.

Johannes Wårdman 
Advokat & Partner


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×